четвъртък, 29 март 2012 г.

Математика в Подготвителна група -открита практика

След проведения от методическото  обединение по математика семинар на тема: "Математическата подготовка на децата от предучилищна възраст за училище", днес 29 март Н.Стоянова - старши учител представи пред колегите открита практика с децата от ПГ 5 А  група. Целта на ситуацията беше насочена към формиране на специфични математически умения у децата, свързани със специалната им подготовка за училище. С огромен интерес наблюдаваха и слушаха мултимедийната приказка, с която учителката ги провокира да се включат в дейностите. Децата показаха умения за групиране, отброяване, кодиране и декодиране количествен състав на елементите, умения за съставяне на словесни задачи. Като истински математици откриваха математически зависимости и отношения, различаваха белези на геометрични фигури. Вглъбиха се в разнообразните групови задачи, които имаха да решават и категорично показаха на присъстващите учители как се работи в екип и как се работи целенасочено по посока на целта!


Няма коментари:

Публикуване на коментар